کارشناس تولید محتوا 4 بهسون

درباره ی آسفالت سرد

در این مطلب اطلاعاتی درباره ی آسفالت سرد منتشر می شود.

آسفالت سرد را با مخلوط کردن سنگ های ریز و قیرهای محلول یا قیرآبه ها در دمای محیط تولید می کند

و مخلوط حاصل را بدون گرم کردن و در همان دما روی سطح مورد نظر پخش و متراکم می کنند

در صورتی که سنگ ها را بخواهند با قیرهای محلول مخلوط کنند حتما حتما باید خشک باشند

اما در اگر قرار باشد سنگ ها با قیرآبه مخلوط شوند خشک بودن سنگ ها ضرورتی ندارد.

از مزیت های آسفالت سر این است که می توان ان را در مسیرهای طولانی حمل کرد و بعد آن را پخش کرد.

هم چنین می توان در کارگاه یا جایی آن را برای مدتی نگه داشت و بعد استفاده کرد

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را در همه ی لایه های روﺳﺎزی به کار می رود

البته در صورتی که کلیه ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺪودﯾت های ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

درباره ی آسفالت سرد

 

اﯾﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻗﺸﺮﻫﺎی روﯾﻪ و آﺳﺘﺮ و اﺳﺎس ﻗﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺒﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ مناسب است

هم چنین از آسفالت سرد در ﻗﺸﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﺮی ‫ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ های ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ می توان استفاده کرد.

ضریب های هم ارزی آسفالت سرد به نسبت آسفالت گرم متفاوت است

و این تفاوت بر اساس این که آسفالت سرد کارخانه ای درست شده باشد یا این که در محل اجرا

یا این که مخلوط حاصل از مواد دانه درشت ساخته شده باشد یا دانه ریز و ماسه ای تعیین می شود.

و این ضریب در ﻣﺤﺪوده ی ۱.۳ تا ۲ متغیر است.

نکته ای که وجود دارد این است که برای محل های با ترافیک سبک تا متوسط می توان آسفالت سرد را اجرا کرد و

در صورتی که به خاطر تغییرات پیش آمده ترافیک محل سنگین شد

این امکان وجود دارد که روی لایه آسفال سر آسفال گرم کشید و آن را تقویت کرد.

دی ۲۲, ۱۳۹۸
درباره ی آسفالت سرد

درباره ی آسفالت سرد

درباره ی آسفالت سرد در این مطلب اطلاعاتی درباره ی آسفالت سرد منتشر می شود. آسفالت سرد را با مخلوط کردن سنگ های ریز و قیرهای […]
آذر ۱۷, ۱۳۹۸
مزایای آسفالت متخلخل

مزایای آسفالت متخلخل

مزایای آسفالت متخلخل مزایای آسفالت متخلخل نسبت به آسفالت معمولی چیست؟ از مزیت های این نوع آسفالت این است که باعث کم شدن آلودگی صوتی می […]
آذر ۵, ۱۳۹۸
 کاربرد های آسفالت متخلخل

 کاربرد های آسفالت متخلخل چیست؟

 کاربرد های آسفالت متخلخل چیست؟ کاربرد های آسفالت متخلخل از جمله مهم ترین کاربرد های آسفالت متخلخل این است که از آن برای کم کردن مقدار […]
آبان ۲۱, ۱۳۹۸
آسفالت متخلخل چیست

آسفالت متخلخل چیست ؟

آسفالت متخلخل چیست ؟ تعریف آسفالت متخلخل چیست آسفالت متخلخل نوعی از مخلوط آسفالتی است که در آن فضای خالی نسبتا زیادی وجود دارد. فضای خالی […]