خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن

خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن؟

خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن

شناختن خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن این امکان را فراهم می‌ کند که

به طور مستقیم وضعیت سازه‌ ها و کیفیت بهره‌ برداری از آن را بسنجند و موثرترین روش را برای ترمیم و نگهداری انتخاب کنند.

در صورتی که لایه اساس به طور اصولی طراحی و نصب و اجرا شده باشد ،

و زه کشی مناسب هم مهیا باشد، انتظار می‌رود خرابی‌های ایجاد شده در سطح آسفالت به خاطر وجود اشکال در لایه اساس نباشد.

 

متراکم نبودن لایه‌های روسازی می تواند عامل ایجاد کننده بعضی از خرابی لایه های رویی آسفالت باشد.

این خرابی ها شامل موارد زیر است :

ترک های پوست سوسماری ، نشست‌ های موضعی ، گود افتادن در مسیر عبور چرخ‌ ها

مطلب مورد توجه این است که باید توجه شود هم زمان با بررسی شرایط و وضعیت لایه های رویی

اگر لازم است تا محل های آسیب دید بیشتر گودبرداری شوند و با وصله های عمیق تر ترمیم و باز سازی با کیفیت بهتری انجام شود.

خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن

وصله های سطحی

وصله های سطحی طی مراحل زیر انجام می شود :

خط کشی و جدا کردن قسمت های خراب شده به صورت منظم

به طوری که خط های برش خورده دست کم سی سانتی متر با خرابی‌ها فاصله داشته باشد.

دیواره‌ ها‌ی بریده شده باید عمود بر سطح روسازی باشد.

کف قسمت خراب شده هم باید تا  رسیدن به لایه سفت و سالم حفاری و گودبرداری شود.

قسمت های بریده شده با استفاده از هوای فشرده از هر گونه مواد خارجی و آب راکد و دانه ‌های مصالح سنگی سست و گرد و غبار اضافی تمیز می شود.

سطح داخلی قسمت بریده شده شامل کف و دیواره ها باید قیر پاشی شود.

داخل قسمت های بریده شده با استفاده از مخلوط بتن آسفالتی پر می شود.

وصله عمقی

وصله عمقی هم مانند وصله سطحی مرحله های یکسانی دارد اما

یک تفاوت وجود دارد و آن هم این است که در وصله های عمقی علاوه بر بریدن و برداشتن لایه رویی آسفالت ،

همه یا بخشی از مصالح اساس و زیر اساس هم برداشته می شود.

 

برای آگاهی از قیمت آسفالت به ایزوشرق مراجعه کنید.

ایزوگام و قیرگونی آسفالت تراشه آسفالت

قیمت‌ایزوگام

قیمت ایزوگام درجه یک روز در ایزوشرق

قیمت‌ایزوگام بامگستر دلیجان

قیمت‌ایزوگام اصل

قیمت‌ایزوگام امید گستر

فروش اینترنتی محصولات ایزوگام و قیرگونی آسفالت

تراشه آسفالت

پخش  آسفالت گرم و پرقیر

پخش آسفالت تراشه

قیمت بروز آسفالت

زیرسازی قبل از آسفالت و ایزوگام