ماشین های پخش و متراکم کننده آسفالت سرد

ماشین های پخش و متراکم کننده آسفالت سرد۱

ماشین های پخش و متراکم کننده آسفالت سرد

ماشین های پخش و متراکم کننده آسفالت سرد که هم برای آسفالت سرد کارخانه ای به کار می رود

و هم برای آسفالت سرد مخلوط در محل شامل موارد زیر است.‬

ماشین های پخش و متراکم کننده آسفالت سرد

ﻓﯿﻨﯿﺸﺮ‬‬

فینیشرها معمولا برای پخش کردن آسفالت هایی به کار می روند که در کارخانه های مرکزی تولید می شوند.‬
هم چنینی از آن ها برای تهیه آسفالت های مخلوط در محل هم استفاده می شود.

ﮔﺮﯾﺪر‬‬

‫گریدر دستگاهی است که از آن به منظور پخش کردن آسفالت استفاده می شود.‬
حال این آسفالت ممکن سرد و مخلوط در محل باشد یا هر نوع آسفالت دیگری.

ﺟﺎروی ﻣﮑﺎﻧﯿکی

این دستگاه با استفاده از هوای فشرده شده یا با استفاده از آب برای تمیز کردن راه و مسیر به کار می رود.
معملا قبل از شروع اجرای آسفالت زمین زیرین را تمیز می کنند.

کامیون ها

منتقل کردن آسفالت سرد از کارخانه ها و کارگاه هایی که آسفالت در آن ها تهیه می شود

به مکانی که قرار است نصب و اجرا شود معمولا با کامیون ها انجا می شود

که روی آسفالت را با استفاده از یک پوشش برزنتی می پوشانند

البته کامیون هایی که مجهز به سرپوش های خودکار هستند برای حمل آسفالت مناسب تر است.

غلتک

برای کوبیدن انواع آسفالت از غلتک های مختلف استفاده می شود که انواع مختلف دارد:

غلتک های فلزی با دو چرخ:
وزن این غلتک ها بین سه تا پانزده تن متفاوت است و می شود آن ها را تنظیم هم کرد.

بار خطی حدود غلتک ها چهل و پنج کیلوگرم بر سانتی متر است.

غلتک های فلزی با سه چرخ:
این غلتک ها دو چرخ بزرگ ئر عقب دارند و یک چرخ پهن در جلو. وزن آن ها از شش تا هجده تن بیشتر است.

غلتک با چرخ های لاستیکی:
این غلتک ها دو تا هفت چرخ در جلو و 4تا8 چرخ در عقب دارند که وزن آن های می تواند تا سی و پنج تن هم برسد.
در عملیات متراکم کردن آسفالت ها عواملی که تراکم پیدا کردن آسفالت شود

بار چرخ ها، فشار تماسی، سطح تماس، سرعت حرکت غلتک است.
چرخ های غلتک صاف هستند تا رد آن ها روی آسفالت نیفتند و صاف و یک دست بشود.

غلتک های لرزان:
این غلتک ها هم زمان با استفاده از نیروی دینامیک و استاتیک آسفالت را متراکم می کنند

قیمت ایزوگام قیمت نصب ایزوگام در تهران با قیمت مناسب با ضمانت نامه وبیمه قیمت مناسب با ضمانت نامه

آسفالتکاری و محوطه سازی با غلطک موتوری در تهران با قیمت مناسب .