مزایای آسفالت متخلخل
مزایای آسفالت متخلخل
دی ۲۲, ۱۳۹۸
انواع آسفالت سرد
انواع آسفالت سرد
دی ۲۲, ۱۳۹۸

درباره ی آسفالت سرد

درباره ی آسفالت سرد

درباره ی آسفالت سرد

در این مطلب اطلاعاتی درباره ی آسفالت سرد منتشر می شود.

آسفالت سرد را با مخلوط کردن سنگ های ریز و قیرهای محلول یا قیرآبه ها در دمای محیط تولید می کند

و مخلوط حاصل را بدون گرم کردن و در همان دما روی سطح مورد نظر پخش و متراکم می کنند

در صورتی که سنگ ها را بخواهند با قیرهای محلول مخلوط کنند حتما حتما باید خشک باشند

اما در اگر قرار باشد سنگ ها با قیرآبه مخلوط شوند خشک بودن سنگ ها ضرورتی ندارد.

از مزیت های آسفالت سر این است که می توان ان را در مسیرهای طولانی حمل کرد و بعد آن را پخش کرد.

هم چنین می توان در کارگاه یا جایی آن را برای مدتی نگه داشت و بعد استفاده کرد

آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﺮد را در همه ی لایه های روﺳﺎزی به کار می رود

البته در صورتی که کلیه ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺪودﯾت های ﺗﺮاﻓﯿﮑـﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

درباره ی آسفالت سرد

 

اﯾﻦ آﺳﻔﺎﻟﺖ در ﻗﺸﺮﻫﺎی روﯾﻪ و آﺳﺘﺮ و اﺳﺎس ﻗﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺒﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ مناسب است

هم چنین از آسفالت سرد در ﻗﺸﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﺮی ‫ﺑﺮای ﺗﺮاﻓﯿﮏ های ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ می توان استفاده کرد.

ضریب های هم ارزی آسفالت سرد به نسبت آسفالت گرم متفاوت است

و این تفاوت بر اساس این که آسفالت سرد کارخانه ای درست شده باشد یا این که در محل اجرا

یا این که مخلوط حاصل از مواد دانه درشت ساخته شده باشد یا دانه ریز و ماسه ای تعیین می شود.

و این ضریب در ﻣﺤﺪوده ی ۱.۳ تا ۲ متغیر است.

نکته ای که وجود دارد این است که برای محل های با ترافیک سبک تا متوسط می توان آسفالت سرد را اجرا کرد و

در صورتی که به خاطر تغییرات پیش آمده ترافیک محل سنگین شد

این امکان وجود دارد که روی لایه آسفال سر آسفال گرم کشید و آن را تقویت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *