سپتامبر 16, 2019

 آسفالت و کاربردهای آسفالت و ایزوگام؟

 آسفالت و کاربردهای آسفالت آسفالت در واقع مخلوطی است نا همگن از قیر و سنگ های ریز و درشت با دمای زیاد. بسته به کاربردهای آسفالت […]