آسفالت اصلاح شده

از دو روش رایج برای تهیه آسفالت اصلاح شده استفاده می‌شود.

یکی از این روش ها فناوری‌ نانو و مواد پلیمر است که ‌فرایند کاملی است و در آن از بهبود دهنده پلیمری استفاده می شود

و می‌توان با استفاده از دستگاه برش، به طور یکنواخت در ان را آسفالت توزیع کرد.

روش دوم ‌‌محلول مادر ‌‌نام می‌ دارد و آب بهبود دهنده پلیمری در یک حلال آلی حل می شود

و در نهایت محلولی‌ پلیمری با غلظــت زیاد درست می شــود.

این محلــول با مخلوط شــدن داخل آسفالت ترکیب می‌شود.

در آخر گرمایش مخلوط تا تقطیر و حذف حلال در دمای زیاد است.

وجود سازگاری بین بهبود دهنده و آسفالت راه حل ارتقا و بهبود اصلاح آسفالت است.

 

این سازگاری به ترکیب آسفالت پایه ، اندازه ذره ، ساختار های مولکولی بهبود دهنده پلیمری ، واکنش ‌های سطحی بین آسفالت و بهبود دهنده پلیمری و… بستگی دارد.

عامل بهبود دهنده و دمای تهیه و مراحل اصلاح نیز در کارایی آســفالت بهبود یافته تاثیر دارد.

برای کم کردن چگالی در تولید آسـفالت اصلاح شده بهتر است دما زیاد باشد.

زیرا هم زمان با درست شدن کامپوزیت ، آســفالت به راحتی با اکسیژن فرسوده می‌شود.

دمای مخلوط و زمان برش زدن نباید خیلی زیاد باشد.

 

بنابراین پراکندگی یکنواخت نانو ذرات در آسفالت و کاهش فرسودگی آسفالت، مورد توجه خواهد بود.

علاوه بر این، اندازه ذرات پلیمر در آسفالت، متأثر از سرعت و زمان برش است. ‌

پلیمر هنگام مخلوط شدن  به خاطر جذب اجزای سبک تر آسفالت متورم شده و ویژگی‌های آسفالت پایه تغییر می‌ کند.

مراحل تهیه آسفالت بهبود یافتــه به طور چشم گیری بسته به انواع مختلف آسفالت پایه ، پلیمرها و مواد نانو  تغییر می ‌کند.

 

کنترل پارامتر هایی مانند مرحله های تهیه مثل سرعت برش ، دمــا و زمان بــرای تولید آسفالت اصلاح شــده

با سازگاری خوب‌ در ذخیره ســازی حرارتی نیــز عرصه کار را برای تحقیقات آینده

در حوزه آسفالت با نوع های مختلف اصلاح با مواد پلیمری ایجاد کرده است.

آسفالت اصلاح شده

مهر ۲۱, ۱۳۹۸
آسفالت اصلاح شده

آسفالت اصلاح شده

آسفالت اصلاح شده از دو روش رایج برای تهیه آسفالت اصلاح شده استفاده می‌شود. یکی از این روش ها فناوری‌ نانو و مواد پلیمر است که […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۸
بازیافت آسفالت

بازیافت آسفالت به چه معنی است؟

بازیافت آسفالت به چه معنی است؟ بازیافت آسفالت به طور کلی آسفالت های سطح های آسفالت شده بعد از مدتی خراب می شوند و ترک های […]
مهر ۱۴, ۱۳۹۸
عایق قیر گونی

عایق قیر گونی و مزیت های آن

عایق قیر گونی و مزیت های آن : عایق قیر گونی یکی از انواع عایق های ضد رطوبت است. از این عایق برای عایق کردن کف […]
مهر ۹, ۱۳۹۸
انتخاب مناسب ترین نوع آسفالت

برای انتخاب مناسب ترین نوع آسفالت چه عامل هایی دخیل است؟

برای انتخاب مناسب ترین نوع آسفالت چه عامل هایی دخیل است؟ انتخاب مناسب ترین نوع آسفالت : در چند مقاله انواعی از آسفالت ها را معرفی […]