خرابی رویه های آسفالت و انواع آن ( بخش سوم )

انواع دیگر خرابی رویه های آسفالت :

ترک خوردگی طولی و عرضی

ترک‌ های طولی به صورت موازی با محور یا عمود بر جهت روسازی ظاهر می ‌شوند.

 

این ترک ها به دلیل های زیر می تواند ایجاد شود:

درست اجرا نکردن درز خط عبوری

منقبض شدن سطح بتن آسفالتی به خاطر قرار گرفتن در برابر دما های پایین

سفت شدن بیش از اندازه قیر

تغییرات دما در طول شبانه روز

هم چنین ترک ‌های طولی و عرضی در روکش‌های آسفالتی به حالت انعکاسی ایجاد می شود

که روی روسازی‌های آسفالت قدیمی یا بتنی که ترک ‌های آن ها باز سازی نشده است نصب و اجرا شده اند

ترک‌های عرضی در وسط روسازی ظاهر می ‌شوند وعود بر محور وسط راه یا جهت خواب روسازی امتداد می ‌یابند.

این نوع ترک‌ ها به طور معمول ربطی به بارگذاری و رفت و آمد ماشین ها ندارد.

خرابی رویه های آسفالت

ترک خوردن لبه ‌ها

ترک ‌های لبه ها موازی با لبه خارجی روسازی ایجاد می شود و

تا حدود حد فاصل ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتری از آن ادامه پیدا می ‌کنند.

روند خراب شدن و ایجاد این ترک ها در اثر بارگذاری ترافیکی سریع تر می شود.

علت آن می تواند نبودن پایداری خاک ‌و مصالح اطراف روسازی راه باشد.

قسمت بین ترک و لبه روسازی وقتی به صورت خرد شده در بیاید در دسته خرابی شن زدگی قرار می گیرد.

 

ترک خوردن لغزشی

ترک‌های لغزشی به ترک‌ های هلالی شکل گفته می ‌شود و هنگامی به وجود می‌آیند

که ترمز‌ شدید یا گردش چرخ‌ های ماشین ها باعث لغزیدن یا تغییر شکل لایه روسازی می‌شوند.

این نوع خرابی زمانی ایجاد می شود که پیوستگی بین لایه رویه و لایه زیر آن سست باشد.

در صورتی که موادی مانند گرد و خاک، روغن‌های نفتی یا آب روی سطح راه بریزد

و پیش از اجرای لایه رویه آسفالتی قرار داشته‌ می‌تواند

باعث ضعیف شدن پیوستگی لایه رویه به لایه زیرین می شود

و در نتیجه آن این نوع ترک ها به وجود می آید.

 

 

آبان ۱۹, ۱۳۹۸
خرابی رویه های آسفالت

خرابی رویه های آسفالت و انواع آن ( بخش سوم )

خرابی رویه های آسفالت و انواع آن ( بخش سوم ) انواع دیگر خرابی رویه های آسفالت : ترک خوردگی طولی و عرضی ترک‌ های طولی […]
مهر ۲۸, ۱۳۹۸
خرابی رویه های آسفالت و انواع آن

خرابی رویه های آسفالت و انواع آن

خرابی رویه های آسفالت و انواع آن خرابی رویه های آسفالت و انواع آن گستره مختلفی دارد که هر کدام آز آن را معرفی خواهیم کرد. […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۸
خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن

خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن

خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن شناختن خرابی های رویه‌ های آسفالت و دلیل ایجاد آن این امکان را فراهم می‌ کند که […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۸
آسفالت اصلاح شده

آسفالت اصلاح شده

آسفالت اصلاح شده از دو روش رایج برای تهیه آسفالت اصلاح شده استفاده می‌شود. یکی از این روش ها فناوری‌ نانو و مواد پلیمر است که […]