شهریور ۴, ۱۳۹۸

عایق های رطوبتی و انواع مختلف آن ها

عایق های رطوبتی و انواع مختلف آن ها ایزو شرق شرکت فراهم کننده عایق های رطوبتی و انواع مختلف آن ها می باشد. جهت نصب ایزوگام […]
شهریور ۳, ۱۳۹۸

انواع آسفالت

انواع آسفالت شرکت ایزوگام ایزو شرق در زمینه های مختلف نصب ایزوگام و انواع آسفالت و قیرگونی آماده خدمت رسانی به هم وطنان عزیزمان می باشد […]
شهریور ۲, ۱۳۹۸

نصب ایزوگام

نصب ایزوگام نصب ایزوگام چیست؟  به عبارت دیگر نصب ایزوگام روی ایزوگام قدیمی تر چه موقع قابل قبول است؟ در شرایطی که نصب مجدد ایزوگام نیاز […]
شهریور ۲, ۱۳۹۸

نصب ایزوگام چه موقع بر روی ایزوگام قبلی اصولی  و بدون عواقب است؟

  نصب ایزوگام چه موقع بر روی ایزوگام قبلی اصولی  و بدون عواقب است؟ به عبارت دیگر نصب ایزوگام روی ایزوگام قدیمی تر چه موقع قابل […]