از ایزوگامی استفاده شود که از چسبندگی بالایی برخوردار باشد

ضخامت در حد معمول و استاندارد

تیشو پلی استر مقاوم

متناسب با محل مورد نظر هوای سردسیر و گرم سیر مطمئن باشد