کاربرد قیر وگونی و شرح کاربرد:

قیر وگونی با توجه به سابقه و کیفیت عالی هنوز هم مورد توجه کاربران در امر عایق کاری ساختمان صورت میپذیرد لذا در قبال هزینه میتوان سالهای زیادی از عایق بودن اطمینان داشت.

اجرای قیر گونی

_طریقه انجام قیر وگونی

_قیر خالص

_گونی با کیفیت

_لایه های گونی

_قیر رویه

ما برای شرح بیشتر تمامی موارد بالا را توضیح و تشریح میکنیم.

طریقه انجام قیر وگونی:

قیر وگونی را معمولا افراد با سابقه انجام میدهند.چرا که یک فرد تازه کار نمی تواند به تنهایی و بدون مهارت این کار را انجام دهند.

پس از حمل مصالح تا سر هر کار،در ابتدا بشکه های قیر خالص و با کیفیت را در محل مشخص و مطمئن از هر لحاظ ایمنی کار گذاشته و هوا گیری که از الزامات است صورت میگیرد.

در ابتدا قیر شل ۶۰_۷۰ که دارای چسبندگی بالایی است را با ابزار مخصوص قیرکشی میکنند.

سپس گونی را از کفشور شروع و تا انتها به پایان میرسانند لایه دوم را در جهت معکوس برای بهتر شدن و با توجه به اینترپرایز گونی کمتر باشد انجام میدهند.

در مواردی که پرتی در لایه دوم زیاد باشد میتوان در همان جهت اول گونی ،گونی لایه دوم و سوم را هم انداخت.

قیر رویه:

قیر روی گونی لایه اول باید ۵۰درصد شل و ۵۰ درصد مخلوط باشد.

در صورتی که  بخواهید یک لایه قیر وگونی انجام دهید باید قیر انتهایی روی گونی را مخلوط و یا سفت بریزید.