نصب ایزوگام  

09125800327

021-77083709

قیمت ایزوگام آلومینیومی و ساده (پودری) با نصب :

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد آلومینیومی نوع BPP هر متر مربع 115000تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد ساده نوع BPP هر متر مربع 110000تومان

ایزوگام مروارید گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع 105000تومان

ایزوگام مرواریدگستر دلیجان استاندارد ساده درجه یک هر متر مربع 100000تومان

ایزوگام عایق گسترشرق استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 105000 تومان

ایزوگام امید گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 105000 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد آلومینیومی BPP ، LA4 هر متر مربع 125000تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد ساده BPP ، LA4 هر متر مربع با نصب 115000تومان

ایزوگام مروارید گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع 105000تومان

ایزوگام عایق مرجان پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع 100000تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 1050000تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد پودری هر متر 100000تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع 105000تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد پودری درجه یک هر متر مربع 105000 تومان

ایزوگام شرق آبتین دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع 95000 تومان

ایزوگام شرق دلیجان استاندارد پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع 95000تومان

ایزوگام اصل دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BOF درجه یک هر متر مربع 105000 تومان

ایزوگام امید گستردلیجان استاندارد پودری نوع BOF درجه یک هر متر 105000تومان

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر 60000 تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی متراژهای بزرگ هر تن 350000 تومان

قیمت قیر گونی 2 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا متری 190000 تومان

قیمت قیر گونی 1 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا ........150000...

قیمت قیر بشکه ای3300000 تومان

** همشهریان عزیز با اعتماد پشت بام های خود را به ما بسپارید و از ضمانت 10 ساله بهره مند شوید**

کارشناسی و بازدید از کار شما جهت نصب و اجرای ایزوگام ، آسفالت و قیر در سراسر تهران رایگان می باشد .

** ایزو شرق تا انتهای فصل برای مشتریان خود درصد تخفیف لحاظ خواهد نمود **

۰۹۱۲۵۸۰۰۳۲۷

۷۷۰۸۳۷۰۹

قیمت ایزوگام آلومینیومی و ساده (پودری) با نصب :

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد آلومینیومی نوع BPP هر متر 115000 تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد ساده نوع BPP هر متر مربع 110000تومان

ایزوگام مروارید گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر 105000تومان

ایزوگام امیدگستر دلیجان استاندارد درجه یک هر متر مربع 105000 تومان

ایزوگام شرق استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 115000 تومان

ایزوگام شرق دلیجان استاندارد پودری هر متر 100000تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد آلومینیومی BPP ، LA4 هر متر 125000تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد ساده BPP ، LA4 هر متر مربع 115000تومان

ایزوگام شرق دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع 100000تومان

ایزوگام عایق مرجان پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع 100000تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 105000 تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد پودری هر متر مربع 100000تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع 110000 تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد پودری درجه یک هر متر مربع 105000 تومان

ایزوگام اصل دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر 100000تومان

ایزوگام بام پوش تهران استاندارد پودری نوع درجه یک هر متر مربع با نصب 100000تومان

ایزوگام امیدگستر دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BOF درجه یک هر متر مربع 00توم105000

000

ایزوگام امید گستر دلیجان استاندارد پودری نوع BOF درجه یک هر متر مربع 100000تومان

41.000

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر 60000تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی متراژهای بزرگ هر تن 350000تومان

قیمت قیر گونی 2 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا متری 190000تومان

قیمت قیر گونی 1 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا .......150000....

قیمت قیر بشکه ای 3300000 تومان

** همشهریان عزیز با اعتماد و خیالی راحت پشت بام های خود را به ما بسپارید و از ضمانت 10 ساله بهره مند شوید**

کارشناسی و بازدید از کار شما جهت نصب و اجرای ایزوگام ، آسفالت و قیر در سراسر تهران رایگان می باشد .

** شرکت ایزو شرق تا انتهای فصل برای مشتریان خود درصد تخفیف لحاظ خواهد نمود **

 


شماره تماس های ما

۰۹۱۲۵۸۰۰۳۲۷
۰۲۱۷۷۰۸۳۷۰۹

فروش قیرگونی بنگالی

قیمت‌ایزوگام بامگستر دلیجان

فروش قیرگونی

ایزوشرق

ایزوگام و قیرگونی آسفالت تراشه آسفالت

ایزوگام