لیست قیمت ایزوگام دلیجان( قیرگونی و آسفالت )

نصب ایزوگام در تهران ، کرج ، دماوند 

09125800327

021-77083709

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر 14000 تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی متراژهای بزرگ هر تن 1100000 تومان

قیمت قیر گونی 2 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا متری 100000 تومان

قیمت قیر گونی 1 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا ........75000...

قیمت قیر بشکه ای 1.550.000 تومان

قیمت ایزوگام آلومینیومی و ساده (پودری) با نصب :

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد آلومینیومی نوع BPP هر متر مربع 35000 تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد ساده نوع BPP هر متر مربع 33000 تومان

ایزوگام غرب گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع 30000 تومان

ایزوگام غرب گستر دلیجان استاندارد ساده درجه یک هر متر مربع 29000 تومان

ایزوگام شرق 6736 استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 38500 تومان

ایزوگام شرق 6736 استاندارد پودری هر متر مربع 37000 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد آلومینیومی BPP ، LA4 هر متر مربع 38500 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد ساده BPP ، LA4 هر متر مربع با نصب 37000 تومان

ایزوگام عایق شرق دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع 30000 تومان

ایزوگام عایق مرجان پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع 32000 تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 30000 تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد پودری هر متر مربع30000 تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع 32000 تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد پودری درجه یک هر متر مربع 30000 تومان

ایزوگام اصل تهران استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع 35000 تومان

ایزوگام اصل تهران استاندارد پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع 33000 تومان

ایزوگام حفاظ بام دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BOF درجه یک هر متر مربع 35000 تومان

ایزوگام حفاظ بام دلیجان استاندارد پودری نوع BOF درجه یک هر متر مربع33000 تومان

** همشهریان عزیز با اعتماد پشت بام های خود را به ما بسپارید و از ضمانت 10 ساله بهره مند شوید**

کارشناسی و بازدید از کار شما جهت نصب و اجرای ایزوگام ، آسفالت و قیر در سراسر تهران رایگان می باشد .

** ایزو شرق تا انتهای فصل تابستان برای مشتریان خود 5 درصد تخفیف لحاظ خواهد نمود **

قیمت نصب وفروش ایزوگام در تهران 

09125800327

021-77083709

قیمت ایزوگام آلومینیومی و ساده (پودری) با نصب :

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد آلومینیومی نوع BPP هر متر مربع35000 تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد 117 استاندارد ساده نوع BPP هر متر مربع 33000 تومان

ایزوگام مروارید گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع30000 تومان

ایزوگام غرب گستر دلیجان استاندارد درجه یک هر متر مربع 29000 تومان

ایزوگام شرق 6736 استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 36000 تومان

ایزوگام شرق دلیجان استاندارد پودری هر متر مربع30000 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد آلومینیومی BPP ، LA4 هر متر مربع38500 تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد ساده BPP ، LA4 هر متر مربع 37000 تومان

ایزوگام عایق شرق استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع 30000 تومان

ایزوگام عایق مرجان پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع 32000 تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی هر متر مربع 30000 تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد پودری هر متر مربع 29000 تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع 32000 تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد پودری درجه یک هر متر مربع 30000 تومان

ایزوگام اصل تهران استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع35000 تومان

ایزوگامبام پوش تهران استاندارد پودری نوع درجه یک هر متر مربع با نصب 30000 تومان

ایزوگام حفاظ بام دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BOF درجه یک هر متر مربع 35000 تومان

000

ایزوگام سایه گستربام دلیجان استاندارد پودری نوع BOF درجه یک هر متر مربع 30000 تومان

41.000

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر 14.000 تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی متراژهای بزرگ هر تن 1100.000 تومان

قیمت قیر گونی 2 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا متری 100.000 تومان

قیمت قیر گونی 1 لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا .......75000....

قیمت قیر بشکه ای 1550.000 تومان

** همشهریان عزیز با اعتماد و خیالی راحت پشت بام های خود را به ما بسپارید و از ضمانت 10 ساله بهره مند شوید**

کارشناسی و بازدید از کار شما جهت نصب و اجرای ایزوگام ، آسفالت و قیر در سراسر تهران رایگان می باشد .

** شرکت ایزو شرق تا انتهای فصل تابستان برای مشتریان خود 5درصد تخفیف لحاظ خواهد نمود **