آسفالت نوع 012

آسفالت نوع018

آسفالت نوع 06

امروزه با توجه به نیاز های مردم به مواد و مصالح ،آسفالت از متریال ضروری در امر تسهیل حمل ونقل و نیز تمیز سازی محیط و محوطه به شمار می آید و لزوم کاربردی بودن آسفالت و قیر را نمیتوان منکر شد.

چه بسا لکه گیری با آسفالت در یک نوار حفاری برای راحتی زندگی الزامی کند.

لکه گیری در نوار حفاری:

گاهی برای اینکه بتوانند لوله های زیر ساخت یک مجموعه ویا شهرک مسکونی و یا کارگاه و کارخانه را از یک مسیر مشخص عبور دهند مجبور میشوند که آسفالت قبلی را با دستگاه های برش در یک مسیر مشخص برش بزنند و آسفالت را بردارند تا بتوانند لوله های آب یا گاز یا کابل های برق را عبور دهند.

لکه گیری با آسفالت و طریقه انجام آن:

مسیر را تا حد ممکن بود میکنند و سپس از متریال بیسی مانند بتن و سیمان و شن و قلوه سنگ پر میکنند و با دستگاه های ویبره و کمپکت آن را میکوبند سپس با توجه به نیاز های آسفالت را خالی نگه میدارند،سپس آسفالت و در ابتدا قیر را می پاشند و در نهایت غلطک موتوری را روی آسفالت برای صاف کردن و محکم کردن روی آن میبرند.

 

افزایش ماندگاری آسفالت