تمیز کاری سطح مورد نظر

اگر سطح سیمانی باشد پس از تمیز کاری روی سیمان از قیر خالص استفاده شود یا از خود ایزوگام از چسبندگی اش کمک گرفته شود .

از ابتدای شیب یا از پائین ترین نقطه سطح ایزوگام را باز کرده و تنظیم می کنیم .

حرارت دادن و گرم کردن ایزوگام در حدی که خاصیت چسبندگی اش فعال شود .

دور لب روی هم افتادن لبه های ایزوگام در حد استاندارد تقریبا 10 سانتی متر لازم الاجرا است و باید صورت گیرد .